Hela historien – Seminarieprogram

Ett nordiskt seminarium på Confidencen om operor komponerade av kvinnor mellan åren 1600–1900.

Genom århundradena har många kvinnor komponerat opera, många av dem mycket populära. De komponerande kvinnorna har trängts undan ur historieböckerna, operarepertoaren och i förlängningen medvetandet. Nu är det dags att ge dem platsen tillbaka.

Program för seminarium

Torsdag 26 augusti
14.00–15.00 – Registrering
15.00–16.00 – Förtrollade blommor, varulvar och vrakplundrare. Kvinnliga operatonsättare och deras verk under 300 år
Ditte Hammar, operaregissör, kulturjournalist och en av Den Andra Operans konstnärliga ledare ger en historisk överblick över de operaverk som komponerats av kvinnor 1600–1900.
16.00–16.40 – Kvinnor i arkiven
Historikern Mia Skott har specialiserat sig på kvinnors yrkesskicklighet och verksamhet inom konstnärliga yrken under svenskt 1700-tal och är en av författarna i boken Arkivism. Med exempel från sin forskning diskuterar hon den stora frågan om hur kvinnorna kan försvinna ur historieskrivningen och ger en inblick i hur och vad man kan hitta om kvinnor i arkiven.
16.40–17.00 – Bensträckare
17.00–17.40 – Från arkivet till scenen – fokus på noter
Operabyråns Christina Larsson Malmberg, musikologen Holger Schmitt-Hallenberg och notbibliotekarien och programrådet Lena Haag från Musikaliska delar med sig av sin kunskap om repertoarforskning kring de ofta djupt gömda operaverken komponerade av kvinnor ur historien.
17.40–19.30 – Middagspaus
19.30 – Hela historiens verk – konsert
Operakonsert för seminariedeltagarna. En exklusiv förhandspremiär för seminariets deltagare. Repertoaren spänner över 300 år och bjuder garanterat på musik du aldrig tidigare hört. Möt en jublande hästbalett, mässande prästinnor och rasande stormar när danska Damkapellet tillsammans med solister bjuder på en helafton. Läs mer här.

Fredag 27 augusti
09.30–10.30 – Samtal: Om musiken
De musikaliska ledarna Mariangiola Martello och Anna Christensson om musiken från gårdagskvällens konsert. Tid för frågor från seminariedeltagarna finns också.
10.30–11.00 – Historisk djupdykning: Christina Tobeck om I Firenze Musikforskaren och ledamoten av Kungliga Musikaliska Akademien berättar om Helena Munktells I Firenze samt om utmaningarna med att framföra det i Berwaldhallen 2017.
11.00–11.30 – Kaffepaus
11.30–12.30 – Föreläsning: Kvinnliga komponister i Norden med fokus på opera och annan scenisk musik
Camilla Hambro, musikforskare, Åbo Akademi. Hambro utforskar de musikaliska och socio-kulturella arven efter ett axplock kvinnliga Nordiska kompositörer verksamma vid ingången till 1900-talet: Helena Munktell, Elfrida Andrée, Ingeborg von Bronsart, Hilda Sehested, Olga Bjelke-Andersen och Ida Moberg.
12.30–13.30 – Lunchpaus
13.30–14.00 – Historisk djupdykning: Thomas Jul Kirkegaard-Larsen om danska Griebels tre operor  Kirkegaard-Larsen, doktor i Musikvetenskap och verksam vid Danmarks Nationalmuseum/Musikmuseum om Tekla Griebel Wandalls (1866-1940) operor; Don Juan de MarañaSkøn Karen och Kong Hroars Skjalde.
14.15–15.15 – Historisk djupdykning: Camille Zamora om Le dernier sorcier.
Zamora har varit del i att ”hitta” och organisera en komplett inspelning av Viardots verk The Last Sorcerer (Le dernier sorcier), delar ur Le dernier sorcier är med i konserten. Tid för frågor.
15.15–15.45 – Kaffepaus
15.45–16.15– Utblick: Finland
Journalisten och recensenten Wilhelm Kvist från finska Hufvudstadsbladet ger en överblick över arbetet med att ta fram kvinnliga tonsättare på de finländska operascenerna. Hur har resonemanget kring jämställdhet låtit tidigare och var står vi i dag? Programpunkten är tänkt att fungera som utgångspunkt för den avslutande diskussionen.
16.15-17.00 – Samtal: Tio år efter Skippa helskägg; vart är vi på väg?
Summering och modererat samtal. Vilka utmaningar finns i att sätta upp historiska operor komponerade av kvinnor och hur övervinner man dessa? Hur får vi upp kvinnors operor på våra nordiska operascener?

 

I samarbete med

Med stöd av