UNBOXING FEMALE OPERA

Den Andra Operan (DAO) förändrar grunden för vad opera kan, vill och får vara, nu och i framtiden, genom att lyfta fram bortglömda operor ur arkiven och låter kvinnliga tonsättare återfå sin plats i den erkända repertoaren.

BORTGLÖMD OPERASKATT MÖTER NY PUBLIK

Projektet UNBOXING FEMALE OPERA lanserades 2023 med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Syftet med projektet var att skapa nya former för mötet mellan publik och opera, nå nya publikgrupper och låta opera bli en katalysator för social förändring.

UNBOXING FEMALE OPERA är en unik kombination av konserter, föreläsningar och publikmöten som introducerar publiken till en operarepertoar som sällan når ut. Genom noga utvalda spelplatser och samarbetspartners, såsom Folkoperan, Rönnells Antikvariat, Hallwylska museet och Transit kulturinkubator, når projektet nya publikgrupper och erbjuder upplevelser för både den med operavana och den med en spirande nyfikenhet.

Projektet tar avstamp i det djuplodande musikforskandet och ger samtidigt publiken en lättsam inblick i operaprocessen med oväntade möten mellan musiker, publik och forskare.

UPPTÄCKTSFÄRD GENOM  KVINNLIG OPERAREPERTOAR

UNBOXING FEMALE OPERA omfattade under året 2023 sex operaverk från tidigt 1700-tal till sent 1800-tal som framfördes vid nio evenemang. 30 musiker, musikforskare, föreläsare och experter inom olika områden engagerades för att skapa en helhetsupplevelse och göra utforskandet av den kvinnliga operarepertoaren till en gemensam upptäcktsfärd.

UNBOXING OPERA 2023

Maria Sanner, Ulrika Skarby och Hanna Fritzson på Rönnells Antikvariat. Foto: Timjan Wall

TRE DAMER FRÅN 1700-TALET: 2 & 14 NOVEMBER 2023

Rönnells Antikvariat och Transit kulturinkubator

Den Andra Operan öppnade upp tre verk från 1700-talet, alla skrivna av kvinnliga operakompositörer. Publiken fick möta Maria Antonia Walpurgis, Wilhelmina von Bayreuth, och Maria Teresa Agnesi Pinottini genom musik och samtal.

Ciceron: Hanna Fritzson, musikalisk ledare Den Andra Operan

Sångare: Maria Sanner, Ulrika Skarby, Hanna Fritzson

Musiker: Andrea Ravandoni, violin, Lina Söderholtz, violin, Olof Ander, viola, Stina Petersson, cello

I samarbete med Rönnells Antikvariat och med stöd av Stiftelsen Signatur.

Hanna Fritzson. Foto: Timjan Wall

ÖSMO KYRKA: 6 MAJ 2023


 Två tonsättare från 1700-talet; Maria Theresia von Paradis och Marianne Martinez presenterades av musikforskare Holger Schmitt-Hallenberg. Sångerskan Hanna Fritzson och pianisten Nigar Dadascheva stod för musiken

I samarbete med Ösmo-Torö församling och med stöd av Stiftelsen Signatur.

Hanna Fritzson och Tiffany Kronlöf. Foto: Timjan Wall

FOLKOPERAN FREDAG: 28 APRIL 2023

Med komikern Tiffany Kronlöf som ciceron öppnade vi arkivlådorna till den rika kvinnoskrivna musikhistorien. Sångarna Matilda Paulsson och Tobias Westman och pianist Dmitry Tyapkin bjöd på musik ur operan La Montagne Noire av Augusta Holmés.

Musikalisk ledare Den Andra Operan: Hanna Fritzson.

Kvällen var ett samarbete med Folkoperan i Stockholm och genomfördes med stöd av Stiftelsen Stignatur.

Matilda Paulsson, Tobias Westman och Dmitry Tyapkin. Foto: Timjan Wall
www.signatur.se