MOT EN NY OPERAFRAMTID

Med forskning, konserter och uppsättningar sätter Den Andra Operan ljuset på den del av operahistorien som skapats av kvinnor. Genom att lyfta fram nya berättelser, justera historieskrivningen, bredda repertoaren och producera nyskapande scenkonst vill vi utveckla och förnya operakonsten och operabranschen.

Den Andra Operan arbetar med att hitta och forska fram den ofta ohörda musiken och med att ge sceniskt liv till verkens ohörda berättelser. Genom att iscensätta operaverk av kvinnor ges vi och vår publik möjlighet att se oss själva, som kvinnor, representerade på operascenen. Genom samarbeten och nätverk arbetar vi för spridning och tillgängliggörande av de bortskrivna operaverken.

Den Andra Operan är en av Sveriges spjutspetsar inom utvecklingen av operakonsten. Verksamhetens inriktning – att sprida kunskap om och ge en ny bild av operakonsten – gör att vi når ny publik, fyller ett existerande tomrum i repertoaren och ger dagens kvinnliga kompositörer deras historia tillbaka.

Tillsammans förändrar vi vad opera kan, vill och får vara.