Kvinnliga operatonsättare

För att fler ska få upp ögonen för den värld av kvinnliga tonsättare som vi arbetar för att lyfta ger vi här några tips i sökandet efter tonsättare och deras verk:

OPERA

500 Operas by Women
Lista över 500 operor skrivna av kvinnor sammanställd av Women’s Philharmonic Advocacy

10 Best Operas By Women
Lista över de 10 bästa operorna skrivna av kvinnor enligt The Guardian

Women Opera Composers
Bok med biografier över kvinnliga operatonsättare av Mary F McVicker

Women are making opera. And it’s not easy.
Artikel om nutida kvinnliga operatonsättare – NY Times

KONSTMUSIK I STORT

Women in Music Timeline
Tidslinje över viktiga händelser i musikhistorien, gjorda av kvinnor – Oxford Music Online

Women Composers by Time Period
Tidslinje över kvinnliga tonsättare från antiken till nutid – Oxford Music Online

Fantastic women composers & where to find them
Tips och bakgrundsinfo om kvinnliga kompositörer av Magdalena Fronczak

Female Composers
Svensk sida med förteckning och kort info om olika tonsättare av Per-Åke Byström

Other Women Baroque Composers
Lista över kvinnliga tonsättare från barocken – OnBaroque

A Modern Reveal: Songs & Stories of women composers
Information om italienska kvinnliga tonsättare

DONNE Women in Music
Lista över kvinnliga tonsättare med länkar till deras Wikipedia-sidor

Women Composers
Databas med information om kvinnliga tonsättare – Furore Verlag

Composer Diversity Database
Amerikansk databas för sökning, inklusive länkar till deras egna hemsidor eller wikipedia-sidor

LYSSNA

ComposHer
Spotify-listor med musik – denna med skandinaviska kvinnliga tonsättare, men många andra teman finns.

The Daffodill Perspective

Listening to Ladies
Podcast med musikexempel av kvinnliga tonsättare

Music Theory Examples by Women – Youtube
Youtube-konto med lista med 261 videos med exempel på opera av kvinnor. De har många fler spellistor över kvinnliga tonsättare, bl a en med orkesterverk.

Music theory examples by Women – Spotify
Spotify-lista med verk av kvinnliga tonsättare

NOTER OCH ARKIV

INTERNATIONELLT

Archiv Frau und Musik (Tyskland)

Capella Artemisia (Italien)

Cor donato Editions (USA)

Cornetto Verlag (Tyskland)

HATHI TRUST Digital Library – Women Composers Collection

Hildegard Publishing Company (USA)

Furore Verlag (Tyskland)

IMSLP
Onlinedatabas för delning av noter – databasens verk av kvinnliga tonsättare

KASSIA Database of Art Songs by Women Composers

Much ado about nothing: Searching for scores by women composers
Artikel om att söka noter av kvinnliga tonsättare – LOEB Music Library blogg, Harvard

SVERIGE

Kvinnliga tonsättare: bevarande och tillgängliggörande av ett kulturarv
Kungliga Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv

Musik- och teaterbibliotekets verk av kvinnliga tonsättare

Musikverkets databas över arkiv, föremål och föreställningar

Kungliga Operans arkiv