UNBOXING OPERA

Den Andra Operan (DAO) förändrar grunden för vad opera kan, vill och får vara, nu och i framtiden, genom att lyfta fram kvinnliga tonsättares bortglömda operor ur arkiven och korrigera en felaktig historieskrivning.

FOLKOPERAN FREDAG: 28 april kl 18.00–19.00
Med Tiffany Kronlöf som ciceron öppnar vi arkivlådorna till den rika kvinnoskrivna musikhistorien när vi gästar Folkoperan Fredag. Sångare Matilda Paulsson och Tobias Westman. Pianist Dmitry Tyapkin. Musikalisk ledare Den Andra Operan, Hanna Fritzson.

I samarbete med Folkoperan och med stöd från Stiftelsen Signatur.

Köp din biljett via Folkoperan.

ÖSMO KYRKA 6 maj kl 16.00
 Två tonsättare från 1700-talet; Maria Theresia von Paradis och Marianne Martinez presenteras av musikforskare Holger Schmitt-Hallenberg, sångerskan Hanna Fritzson och pianisten Nigar Dadascheva.

FRI ENTRÉ

I samarbete med Ösmo-Torö församling och med stöd av Stiftelsen Signatur.

BORTGLÖMD OPERASKATT MÖTER NY PUBLIK

Projektet Unboxing Opera som lanseras 2023 med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande skapar nya former för mötet mellan publik och opera, bjuder in ny publik till operans värld och låter samtidigt ohörda verk av kvinnliga tonsättare återfå sin plats i den erkända repertoaren.

Genom en unik kombination av konserter, föreläsningar och publikmöten bjuder DAO in, överraskar och introducerar publiken till en operarepertoar som sällan når ut. Genom noga utvalda spelplatser och samarbetspartners når projektet nya publikgrupper och erbjuder upplevelser som passar både den med operavana och den med spirande nyfikenhet.

Projektet tar avstamp i det djuplodande musikforskandet, når publiken i sceniska framföranden och erbjuder dessutom en inblick i operaprocessen och ett möte med musiker och föreläsare i nya miljöer och kontext.

UPPTÄCKTSFÄRD GENOM  KVINNLIG OPERAREPERTOAR

Unboxing Opera omfattar 6 operaverk från tidigt 1700-tal till sent 1800-tal, som framförs vid 5 olika arrangemang. Omkring 30 musiker, musikforskare, föreläsare och experter inom olika områden engageras för att skapa en helhetsupplevelse och göra utforskandet av den kvinnliga operarepertoaren till en gemensam upptäcktsfärd.

Med hjälp av Signatur vill DAO skapa nya former av publikmöten och genom förnyat historiebruk nå nya grupper och därmed låta opera bli en katalysator för social förändring.